Gemeenteraad Groningen - VVD - Elisabeth Akkerman

Elisabeth Akkerman

Ik ben geboren in Drachten en ben op mijn 18e in Groningen gaan wonen om hier te komen studeren (HBO Personeel & Arbeid). Daarna ben ik in Groningen blijven wonen omdat ik het een geweldige plek vind.

Toen ik voor het eerst las over het liberalisme dacht ik dat ik een persoonsbeschrijving van mijzelf las. Ik was altijd al liberaal, al wist ik als kind natuurlijk nog niet dat dat de benaming was voor hoe ik in het leven sta. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat je als individu zelf kunt bepalen hoe je je leven inricht en dat je dan natuurlijk ook de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen keuzes. Het mag geen verrassing zijn dat ik mij al snel aangetrokken voelde tot de VVD, de partij die met haar grondbeginselen hierbij het best aansluit.

In mijn werk als werkgeversadviseur op een werkplein overtuig ik bedrijven dat ze mensen een kans kunnen geven en inspireer ik mensen die kansen te pakken. Dit doe ik met zeer veel plezier. Ik heb door mijn werk veel kennis van de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, economie en werkgelegenheid. Ik zet graag mijn kennis en vaardigheden op dit gebied in voor de inwoners van onze gemeente.

Groningen is een sociale stad, een stad waar ook gedacht wordt aan diegenen die tijdelijk niet mee kunnen komen. Dat is wat mij betreft een beschaafd uitgangspunt. Mensen ondersteunen die om redenen waar zij niets aan kunnen doen even niet mee kunnen doen vind ik logisch. Daar waar mensen echter zelf onverantwoorde keuzes maken vind ik dat niet logisch. Ik vind dat werken en verantwoordelijkheid nemen beloond moet worden. We moeten mensen niet vasthouden in sociale regelingen, maar hen aanspreken op hun talenten en stimuleren om het maximale uit zichzelf te halen.

Sinds november 2017 ben ik raadslid. Ik heb mij ingezet op de onderwerpen financiën, veiligheid, werk en inkomen. Op mijn initiatief is de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling verbeterd. Daarnaast heb ik voortdurend aandacht gevraagd voor de juiste aanpak om werkzoekenden te ondersteunen bij het vinden van een baan. Bijvoorbeeld door van mensen te verwachten dat zij de taal goed spreken.

De essentie van mijn verhaal is dat ik mij hard wil blijven maken voor een liberaler Groningen waar inwoners en bedrijven de ruimte hebben, de overheid kleiner wordt en werken en initiatief nemen beloond wordt.

Werk

Meedoen

Het is belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving. Zeker, betaald werk biedt een inkomen zodat je voor jezelf en je naasten kan zorgen. Maar met werk en vrijwilligerswerk kan je ook jezelf ontwikkelen, leer je mensen kennen en lever je een bijdrage aan de maatschappij. Werk maakt dan ook gelukkig. In Groningen ontvangt 8,7% van de huishoudens een bijstandsuitkering (landelijk gemiddelde 5,7%). Dat is te veel en niet nodig! De aantrekkende economie biedt heel veel kansen. Juist in Groningen, waar de banengroei bovengemiddeld is, is het zaak deze kansen nu te verzilveren! De VVD kijkt naar wat mensen wél kunnen in plaats van niet. Niemand hoeft langs de zijlijn te staan. De VVD kiest voor doen!


Aan de slag

De VVD vindt dat je iets mag verwachten van mensen. Bijvoorbeeld een tegenprestatie is daarom een logisch instrument waarmee mensen bovendien ontdekken waar hun talenten liggen, maar ook mag je van mensen verwachten dat zij de Nederlandse taal kennen of bezig zijn dat te leren. De gemeente moet die ondersteuning bieden die nódig is om werk te vinden. Per individu kan dat iets anders zijn.

Zie ook: RTV Noord: Taaleis voor bijstandsgerechtigden niet goed toegepast.

Veiligheid

Groningen is een relatief veilige gemeente. De VVD wil dit zo houden en waar nodig verder verbeteren. De bestrijding van kindermishandeling en huiselijk geweld blijft echter een aandachtspunt. Op initiatief van de VVD wordt er nu beter samengewerkt met scholen. Wij willen deze aanpak uitbreiden naar bijvoorbeeld sportverenigingen en kinderdagverblijven. Voor ons is het onbestaanbaar dat kinderen (thuis) onveilig zijn en daar de rest van hun leven last van ondervinden.

Zie ook: Dagblad van het Noorden: Kindermishandeling verdient een harde aanpak.


Effectieve maatregelen

Cameratoezicht is op plaatsen met veel overlast en criminaliteit een geschikt middel. Dat geldt ook voor meer fysieke aanwezigheid van politie. In de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling moet nóg beter samengewerkt worden.

TOP